Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - ĐTM

  Thứ Wed, 13/11/2019  (0)Bình luận

1. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là gì?

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)

2. Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường để làm gì?

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Là hồ sơ cần phải có của một doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động, đó là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét đánh giá những ảnh hưởng đến môi trường xung quanh của dự án trong giai đoạn thi công và khi đi vào hoạt động.

- Để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình, từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả, nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

- Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

3. Đối tượng cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Theo quy định tại Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì các đối tượng sau đây phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:

- Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

- Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 2 Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 đã quy định: Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ban quản lý Khu công nghiệp

- Ban quản lý Khu kinh tế.

5. Hồ sơ cần để thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Giấy đăng kí kinh doanh/ giấy phép đầu tư;

- Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kĩ thuật/ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu là chủ sở hữu), hợp đồng thuê đất (nếu đi thuê), hợp đồng thuê xưởng (nếu thuê);

- Sơ đồ vị trí dự án;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải;

- Bản vẽ cấp nước, cấp điện, giao thông;

- Bản vẽ sơ đồ các hệ thống chữa cháy, xử lý khí thải, nước thải (nếu có);

(Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại)

6. Quy trình lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

(Quy trình lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường theo Nghị Định 40 năm 2019)

7. Trung tâm an toàn môi trường ETECH - Chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH:

- Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;

- Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;

- Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;

- Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;

- Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình, hoàn thiện các thủ tục môi trường nhanh chóng và hiệu quả nhất

[Môi trường ETECH - Hợp tác cùng phát triển]

Viết bình luận của bạn: