Giấy phép xả thải là gì?

Giấy phép xả thải là một trong những giấy phép không thể thiếu của mọi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất. Giấy phép xả thải là 1 hình thức chuyển giao việc xử lý từ chủ nguồn thải đến nơi tiếp nhận xử lý, thuận lợi cho các doanh nghiệp không có điều kiện trực tiếp xử lý.

 

 

Cần xin cấp giấy phép xả thải để làm gì?

Là hồ sơ pháp lý quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Giấy phép xả thải sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương biết nguồn gốc xả thải, chất lượng nước xả thải và nguồn tiếp nhận. Chính quyền sẽ dựa vào giấy phép xả thải để kiểm tra, đối chiếu và dễ kiểm soát lưu vực hơn. Lập giấy phép xả thải nhằm mục đích bảo vệ nguồn nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác liên quan, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

 

 

Đối tượng cần xin cấp giấy phép xả thải

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

+ Nếu quy mô xả nước thải của cơ sở đó vượt quá 5m3/ngày đêm

+ Nếu trong nước thải có chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ
+ Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đó không xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.
Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản:
+ Nếu quy mô xả nước thải của cơ sở đó vượt quá 10.000 m3/ngày đêm
+ Cơ sở đó nuôi trồng thủy sản không phải trên biển, sông, suối, hồ chứa.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép;

+ Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;

+Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

+Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Trung tâm an toàn môi trường ETECH-Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH:

  • Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;
  • Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;
  • Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;
  • Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;
  • Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;