Giấy Phép Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Hóa Chất Là Gì?

  Thứ Mon, 23/03/2020  (0)Bình luận

Để tiến hành hoạt động kinh doanh hóa chất; tất cả các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về số vốn. Đặc biệt, cá nhân tổ chức đó bắt buộc phải có Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Vậy Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là gì?

Kinh doanh hóa chất là hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và buôn bán hóa chất để cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là chứng từ mà cơ quan nhà nước cung cấp cho doanh nghiệp, cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Để làm Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, cần phải có đủ các điều kiện sau:

1/ Doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 phải có ngành nghề kinh doanh hóa chất;

2/ Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng theo quy định tại:

+ Điều 12 Luật hóa chất năm 2007

+ Nghị định 113/2017/NĐ – CP

3/ Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;

4/ Cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

5/ Bao bì, thùng lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật;

6/ Nhân sự phải đảm bảo:
+  Người phụ trách về an toàn hóa chất của đơn vị
kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
+ Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc những cán bộ chuyên trách về an toàn hóa chất, người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất. Người lao động trực tiếp liên quan đến hóa chất phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

Những loại hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị:

1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất;
2/ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3/ Bản kê khai về địa điểm kinh doanh;
4/ Bản sao
Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
5/ Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền;
6/ Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền
7/ Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất;
8/ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa | Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ | Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;
9/ Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất;
10/ Bản sao giấy tờ chứng minh chuyên môn của người phụ trách an toàn về hóa chất và hồ sơ
huấn luận an toàn về hóa chất;
11/
Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm theo quy định.

Cơ quan thẩm quyền thụ lý hồ sơ:

1/ Bộ Công Thương tiến hành cấp Giấy phép kinh doanh hoá chất cho doanh nghiệp, hợp tác xã nếu hóa chất đó thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp.
2/ Sở Công Thương cấp
Giấy phép kinh doanh hoá chất cho doanh nghiệp khi hoá chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

--

Trung Tâm An Toàn Môi Trường ETECH

(Chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH)

- Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;

- Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;

- Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;

- Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;

- Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình, hoàn thiện các thủ tục môi trường nhanh chóng và hiệu quả nhất

[Môi trường ETECH - Hợp tác cùng phát triển]

Viết bình luận của bạn: