TRUNG TÂM AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ETECH là chi nhánh của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH tại Hà Nội.

Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực tư vấn, xử lý môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, huấn luyện an toàn với kinh nghiệm 6 năm hoạt động về dịch vụ Tư vấn môi trường, thiết kế – thi công – lắp đặt – vận hành hệ thống xử lý khí – nước, cung ứng lao động, kiểm định và huấn luyện an toàn lao động… là đối tác uy tín và tin cậy của nhiều đơn vị Việt Nam và nước ngoài.

ETECH với nguyên tắc hoạt động “Độc lập – trung lập – khách quan” với phương châm phục vụ “Chính xác, trung thực, kịp thời”, ETECH đảm bảo cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đạt chất lượng cao, thoả mãn các yêu cầu chính đáng của khách hàng!