Thủ tục xin cấp "Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm"

  Thứ Wed, 22/07/2020  (0)Bình luận

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là một quy trình đòi hỏi người tham gia quá trình vận chuyển phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện khi tiến hành vận chuyển.

Xem chi tiết

Giấy Phép Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Hóa Chất Là Gì?

  Thứ Mon, 23/03/2020  (0)Bình luận

Sở Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh hoá chất cho doanh nghiệp khi hoá chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

MSDS (Material Safety Data Sheet) là gì?

  Thứ Tue, 17/03/2020  (0)Bình luận

MSDS (Material Safety Data Sheet) - Bảng chỉ dẫn phiếu an toàn hóa chất là văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thế nào đó.

Có 4 trường hợp phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

  Thứ Thu, 12/03/2020  (0)Bình luận

Hỏi: Cho tôi hỏi, những đơn vị như thế nào thì phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp?

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

  Thứ Tue, 10/09/2019  (1)Bình luận

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Căn cứ Luật 06/2007/QH12, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, Thông tư 32/2017/TT-BCT, Thông tư 08/2018/TT-BTC quy định điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Khai báo hoạt động hóa chất

  Thứ Tue, 06/08/2019  (0)Bình luận

Hóa chất cần khai báo Các loại hóa chất cần khai báo được quy định tại điều 25 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củ...