Kiểm định máy móc thiết bị

  Thứ Tue, 06/08/2019  (0)Bình luận

Kiểm định máy móc thiết bị là gì? Kiểm định máy móc thiết bị đảm bảo an toàn là hoạt động tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân tích theo quy trình kiểm của thiết bị quy định nhằm kiểm tra c...

Xem chi tiết

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động NĐ 44/NĐ-CP

  Thứ Tue, 06/08/2019  (0)Bình luận

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động là gì? Tại sao phải đào tạo an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn lao động? Phân loại các nhóm đào tạo theo Nghị định 44/2016/CP như thế nào? Thời gian họ...

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

  Thứ Tue, 06/08/2019  (0)Bình luận

Tại sao đơn vị bạn chưa có sức cạnh tranh cao trên thị trường? Bạn muốn giảm thiểu tối đa tai nạn lao động? Bạn muốn người lao động hăng say và an tâm làm việc hơn? Một trong nhữn...

ETECH – Đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất uy tín

  Thứ Tue, 06/08/2019  (0)Bình luận

Hiện nay, không chỉ ở trong nước mà tất cả các nước trên thế giới sử dụng lượng hóa chất vô cùng lớn. Và câu hỏi được đặt ra đó là: Trong số đó tỉ lệ người biết sử dụng từng loại hóa chất là bao n...