Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

  Thứ Tue, 06/08/2019  (0)Bình luận

 Tại sao đơn vị bạn chưa có sức cạnh tranh cao trên thị trường?
 Bạn muốn giảm thiểu tối đa tai nạn lao động?
 Bạn muốn người lao động hăng say và an tâm làm việc hơn?

Một trong những nguyên nhân khiến bạn không thể thực hiện được những mong muốn trên là do môi trường làm việc của người lao động luôn tồn tại những yếu tố nguy hiểm, độc hại; người lao động không tập trung yên tâm, làm việc. Như vậy, đơn vị bạn chưa biết hoặc chưa làm đúng cách để thúc đẩy tinh thần và năng suất lao động.

Môi trường làm việc đảm bảo an toàn, tinh thần lao động được nâng cao, người lao động sẽ tích cực tham gia sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận tối đa. Để đạt được điều đó, thì người lao động phải được tham gia huấn luyện an toàn lao động.

 Huấn luyện an toàn lao động là gì?
Huấn luyện an toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm có hại và tạo ra điều kiện làm việc thuận lợi nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nâng cao năng suất, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH là đơn vị huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động có uy tín và chất lượng. Công ty luôn mong muốn cùng chia sẻ thành công, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động tư vấn, huấn luyện, đào tạo đối với khách hàng.

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH tổ chức các lớp đào tạo theo các nhóm sau:
+ Nhóm 1: Dành cho người quản lý, người đứng đầu đơn vị, cơ sở và cấp phó của người đứng đầu.
+ Nhóm 2: Người chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động của đơn vị.
+ Nhóm 3: Người lao động hoạt động trong điều kiện nghiêm ngặt (được quy định trong thông tư 13/2016/BLĐTBXH).
+ Nhóm 4: Dành cho người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,5; bao gồm cả người học nghề và người thử việc.
+ Nhóm 5: Những người làm công tác y tế.
+ Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Viết bình luận của bạn: