1. Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một thuật ngữ pháp lý mới xuất hiện (trong Luật Bảo vệ môi trường 2014) để thay thế cho Cam kết bảo vệ môi trường (theo Luật Môi trường 2005)

2. Mục địch của việc lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường. Đó là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.

Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

3. Đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Dự án đầu tư mới.

- Dự án đầu tư mở rộng quy mô.

- Dự án nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

(Không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP)

- Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn tư hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

4. Quy trình lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

5. Trung tâm an toàn môi trường ETECH - Chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH:

- Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;

- Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;

- Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;

- Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;

- Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình, hoàn thiện các thủ tục môi trường nhanh chóng và hiệu quả nhất

[Môi trường ETECH - Hợp tác cùng phát triển]