Cần lưu ý gì khi Quan trắc môi trường nước mặt?

  Thứ Wed, 18/03/2020  (0)Bình luận

Quan trắc môi trường nước mặt là sự theo dõi để biết được các yếu tố sẽ tác động lên nguồn nước. Từ đó, sẽ có được những đánh giá cụ thể về hiện trạng nguồn nước và những diễn biến có thể xảy ra.

Xem chi tiết

Tại sao phải quan trắc môi trường định kỳ các nhà máy sản xuất gạch đất nung; gạch gốm?

  Thứ Fri, 13/03/2020  (0)Bình luận

Quan trắc môi trường định kỳ là quá trình theo dõi sự thay đổi của môi trường, theo dõi những yếu tố tác động đến sự thay đổi ấy. Từ đó, đưa ra những thông số cụ thể, chính xác. Việc này sẽ giúp đánh giá được hiện trạng môi trường, những tác động xấu và có hướng xử lý kịp thời.