Quy trình, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải

  Thứ Thu, 12/03/2020  (0)Bình luận

Hỏi:

Công ty tôi muốn làm sổ chủ nguồn thải thì cần những thủ tục gì? (Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải)

Trả lời:

Trung Tâm An Toàn Môi Trường ETECH xin được giải đáp quý khách hàng như sau: 

1. Trong quá trình hoạt động, nếu công ty của ông có các trường hợp sau:

+ Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm trên 600 kg/năm.

+ Có phát sinh chất thải nguy hại thuộc danh mục chất hữu cơ khó phân huỷ (POP).

Thì công ty của ông phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

2. Hồ sơ đăng ký được quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại gồm:

+ Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

+ 01(Một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

3. Quy trình:

Bước 1: Công ty ông phải lập 1 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, sau đó nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, thì trong thời hạn 5 ngày làm việc; Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo cho Công ty ông để hoàn thiện.

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì trong vòng 15 ngày; Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải cho Công ty ông.

Trường hợp 3: Nếu Công ty ông có tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm không quá 600 kg/nămkhông có phát sinh chất thải nguy hại thuộc danh mục chất hữu cơ khó phân huỷ (POP) thì Công ty ông không phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; nhưng phải lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu.(Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT) và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý chất thải nguy hại. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu nêu trên có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

--

Trung Tâm An Toàn Môi Trường ETECH

(Chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH)

- Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;

- Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;

- Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;

- Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;

- Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình, hoàn thiện các thủ tục môi trường nhanh chóng và hiệu quả nhất

[Môi trường ETECH - Hợp tác cùng phát triển]

Viết bình luận của bạn: