ETECH tư vấn lập Sổ Chủ Nguồn Thải tại Cụm Công Nghiệp Hà Bình Phương Hà Nội

  Thứ Sat, 21/03/2020  (0)Bình luận

ETECH tư vấn lập Sổ Chủ Nguồn Thải - Chất Thải Nguy Hại tại Cụm Công Nghiệp Hà Bình Phương, xã Vân Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Quy trình, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải

  Thứ Thu, 12/03/2020  (0)Bình luận

Hỏi: Công ty tôi muốn làm sổ chủ nguồn thải thì cần những thủ tục gì? (Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải )

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) uy tín Hà Nội

  Thứ Fri, 03/01/2020  (0)Bình luận

Trung tâm an toàn môi trường ETECH - Chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH là đơn vị uy tín trong lĩnh vực môi trường tại Hà Nội.

Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

  Thứ Wed, 20/11/2019  (0)Bình luận

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hay còn gọi là báo cáo hoàn thành ĐTM/KHBVMT/Đề án bảo vệ môi trường) - Đó là hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần phải báo cáo về công tác thực hiện các công trình bảo vệ môi trường sau khi đã được cấp giấy phép Đánh Giá Tác Động Môi Trường hoặc Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

  Thứ Thu, 14/11/2019  (0)Bình luận

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường. Đó là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - ĐTM

  Thứ Wed, 13/11/2019  (0)Bình luận

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)